kalkulator registracije

putno osiguranje kragujevac

Signal plus Kragjevac


 

Izdavanje probnih tablica - PROBA


Probne tablice se izdaju za  motorna i priključna vozila koja su:

Izdavanje probnih tablicaprepravljena ili popravljena;

• kojima se obavlja probna vožnja radi ispitivanja ili prikazivanja svojstava;

novoproizvedena vozila koja se kreću od proizvođača do skladišta;

vozila koja se kreću od mesta preuzimanja, kao neregistrovana, do mesta u kome će biti registrovana i radi sprovođenja carinskog postupka.

 

Zahtev za izdavanje probnih tablica podnosi vlasnik vozila.  Zahtev se podnosi organu unutrašnjih poslova nadležnom prema mestu iz koga se vozilo odvozi ili pravnom licu koje ima ovlašćenje za izdavanje probnih tablica.


Za probne tablice potrebno je priložiti:

1. popunjen zahtev za izdavanje probnih tablica
2. tehnički pregled - dokaz o tehničkoj ispravnosti vozila
3. polisu obaveznog osiguranja
4. dokaz o vlasništvu vozila
5. dokaz o identitetu (važeća lična karta – fizičko lice,rešenje iz APR-a – za pravna lica);
6. dokaz o uplati propisanih troškova:

• naknade za izradu i izdavanje tablice za privremeno označavanje vozila - PROBA
• republičke administrativne takse