kalkulator registracije

putno osiguranje kragujevac

Signal plus Kragjevac


 

Program „Referent voznog parka“

 

Osluškujući potrebe klijenata uveli smo specijalizovanu uslugu namenjenu pravnim licima „Signal Plus - Vaš referent voznog parka“. Preuzimamo kompletnu dokumentaciju, a samim tim, i brigu o:

Registracija vozila za pravna lica• datumu isteka registracije

• iznosima potrebnih uplata

• dostavljanju naloga za uplatu

• redovnim i polugodišnjim tehničkim pregledima

• zelenim kartonima.


Program se pokazao kao posebno interesantan kompanijama koje poseduju svoj vozi park, rent-a-car kućama i TAXI službama.


          Prednosti navedenog oblika saradnje su:

• Smanjenje troškova – ne postoji potreba za angažovanje dodatne radne snage

• Kompletan monitoring - Problemi zbog nevažećih isprava ili njihovog isteka su prošlost

• Kompletiranu i popunjenu dokumentaciju sa svim potrebnim uplatama Vam obezbeđuje Signal Plus

• Proces registracije završavate u najkraćem mogućem roku bez odlaska u Policijsku Upravu

• Mogućnost posebnog dogovora za registraciju vozila Vaših zaposlenih

Ukoliko Vam se program učini interesantan, molim Vas da nas kontaktirete. Sa zadovoljstvom ćemo dogovoriti termin sastanka i predstaviti program predložene saradnje, koji se može modifikovati prema Vašim zahtevima.