kalkulator registracije

putno osiguranje kragujevac

Signal plus Kragjevac


 

Kasko osiguranje

 

Kasko osiguranjeOsiguranje koje obezbeđuje potpunu zaštitu od šteta nastalih oštećenjem, uništenjem ili nestankom (krađom) motornih vozila naziva se kasko osiguranje.

 

Sa polisom kasko osiguranja možete nadoknaditi štete nastale na sopstvenom vozilu i zaključuje se na dobrovoljnoj bazi.

 

Zahvaljujući polisi kasko osiguranja  bićete u prilici da nadoknadite štete nastale prilikom:

• sudara

• udara

• iskliznuća

• prevrtanja

• požara

• i slično.

          Kasko osiguranjem nisu obuhvaćene štete usled:

• nuklearnih katastrofa

• rata

• pogonskih oštećenja (kvarova)

• namernih oštećenja od strane vlasnika

  
          U ponudi se nalaze tri vrste kasko osiguranja:

• POTPUNO kasko osiguranje

• DELIMIÈNO kasko osiguranje

• DOPUNSKO kasko osiguranje

          Kasko osiguranje možete zaključiti na različite načine, u zavisnosti od Vaših mogućnosti i želja. Možete sami odrediti sumu osiguranja, kao i konkretan oblik zaštite. Kasko osiguranje sa ili bez rizika krađe, sa ili bez učešća u šteti, je Vaš izbor. Za kasko, kao i za obavezno osiguranje, treba da odaberete pouzdanu kuću.
 
          "AMS Osiguranje" Vam pruža sigurnu zaštitu i, sa punim poverenjem, predlažemo da budu Vaš izbor.