kalkulator registracije

putno osiguranje kragujevac

Signal plus Kragjevac


 

Produženje registracije

Prilikom produženja registracije podnosi se sledeća dokumentacija kako bi se preuzela nalepnica koja dokazuje da je vozilu produžena registracija za godinu dana, i to:


Produženje registracije1. tehnički pregled - registracioni list sa dokazom o tehničkoj ispravnosti vozila, ne stariji od 30 dana;

2. dokaz o identitetu vlasnika (važeća lična karta ili lična karta za stranca; putna isprava ako zahtev podnosi stranac sa dokazom o odobrenom boravku u Republici  Srbiji dužem od šest meseci;  rešenje iz APR-a o upisu u privredni registar  – za pravna lica);

3. dokaz o uplati propisanih troškova za registraciju vozila:

• porezu na upotrebu motornih vozila
• obaveznom osiguranju vozila
• opštinske komunalne i ekološke takse, ako su propisane opštinskim odlukama
• naknadi troškova izrade i izdavanja registracione nalepnice

U slučaju da je vlasnik vozila ratni vojni ili civilni invalid, invalida sa preko 80% ili više telesnog oštećenja ili 60% ili više oštećenja donjih ekstremiteta, uz potvrdu iz PIO fonda oslobođen je plaćanja poreza na upotrebu motornog vozila, Pored navadene dokumentacije, prilikom registracije TAXI vozila, potrebno je dostaviti rešenje za obavljanje taxi službe, karton vozila, karton vozača i polisa obaveznog osiguranja putnika u javnog prevoza.

VAŽNA NAPOMENA: Ukoliko se vozilu ne produži registracija u roku od 30 dana od dana isteka registracije, vozilo se mora odjaviti i ukoliko se ponovo registruje ima tretman prve registracije.