kalkulator registracije

putno osiguranje kragujevac

Signal plus Kragjevac


 

POTPUNO kasko osiguranje 


Zaključivanjem POTPUNOG kasko osiguranja Vaše vozilo je zaštićeno od sledećih rizika:

• uništenja i oštećenja usled saobraćajne nezgode

• pada ili udara predmeta

• oštećenja prouzrokovanih termičkim ili hemijskim dejstvom

• požara

• zlonamernih postupaka trećih lica

• poplave i bujice

• potapanja vozila

• oluje, snežne lavine, grada i pada snega i leda na vozilo

• manifestacija i demonstracija

• zemljotresa...
 

Za sve osiguranike koji u toku prethodnih godina nisu imali štetu,a čija vozila poseduju uređaje za zaštu od krađe, predviđeni su posebni popusti. Pored toga u ponudi su i posebni popusti za lica sa invaliditetom.


Za osiguranje voznih parkova odobravaju se specijalni popusti u zavisnosti od stanja voznog parka.

Plaćanje premija osiguranja je moguće odjednom, uz gotovinski popust, ili na  rate.

Kasko se može zaključiti tako da važi za teritoriju Srbije ili Srbije i Evrope.