kalkulator registracije

putno osiguranje kragujevac

Signal plus Kragjevac


 

Prva registracija 

Pod prvom registracijom se podrazmeva da se vozilo prvi put registruje na teritoriji Republike Srbije (novo ili vozilo iz uvoza) ili da registracija nije produžene u zakonskom roku od 30 dana. Tom prilikom se izdaju nove tablice, registraciona nalepnica i saobraćajna dozvola.


Prva registracija nove tabliceRegistracija se vrši u mestu prebivališta za fizička, odnosno sedišta firme za pravna lica. Vozilo, koje koristi ogranak privrednog društva, se registruje prema mestu poslovanja ogranka, uz prilaganje dokaza o upisu u registar „Agencije za privredne registre“ i pismene saglasnosti vlasnika vozila. Vozilo koje koristi preduzetnička radnja registruje se prema prebivalištu preduzetnika - vlasnika radnje. Vozilo koje se koristi po osnovu ugovora o lizingu, upisuje se u jedinstveni registar vozila prema sedištu lizing kuće ili, uz pismenu saglasnost, u mestu prebivališta korisnika lizinga.

Prvi deo registracionog lista popunjava ovlašćeni tehnički pregled, a drugi deo štampa nadležna Policijska Uprava nakon unosa podataka u sistem – jedinstveni registar.

           Za prvu registraciju potrebno je priložit:

1. tehnički pregled - registracioni list sa dokazom o tehničkoj ispravnosti vozila, ne stariji od 30 dana;
2. dokaz o poreklu i vlasništvu nad vozilom (saobraćajna dozvola, račun, ugovor o kupovini, ugovor o poklonu, pravosnažno rešenje o nasleđivanju, pravosnažna presuda o utvrđivanju vlasništva);
3. dokaz o identitetu vlasnika (važeća lična karta ili lična karta za stranca; putna isprava za strance sa odobrenim boravkom u Republici  Srbiji dužem od šest meseci; rešenje iz „Agencije za privredne registre“ o upisu u privredni registar  – za pravna lica);
4. carinska dokumentacija sa dokazom o izmirenim obavezama (za vozila iz uvoza);
5. dokaz o uplati propisanih troškova za registraciju vozila:

• PDV-u ili porezu na prenos aposlutnih prava
• porezu na upotrebu motornih vozila
• obaveznom osiguranju vozila  
• opštinske komunalne i ekološke takse, ako su propisane opštinskim odlukama
• troškova izrade i izdavanja saobraćajne dozvole, registracione nalepnice i registarskih tablica

U slučaju da je vlasnik vozila ratni vojni ili civilni invalid, invalida sa preko 80% ili više telesnog oštećenja ili 60% ili više oštećenja donjih ekstremiteta, uz potvrdu iz PIO fonda oslobođen je plaćanja poreza na upotrebu motornog vozila, dok se polisa osiguranja umanjuje za 10%.

Registracija taxi vozilaPored navadene dokumentacije, prilikom registracije TAXI vozila, potrebno je dostaviti rešenje za obavljanje taxi službe, legitimaciju vozila i vozača, kao i polisu obaveznog osiguranja putnika u javnog prevoza.

Ako su ispunjeni svi uslovi za registraciju vozila nadležna Policijska Uprava (MUP)  izdaje potvrdu o izvršenoj registraciji, koja zamenjuje saobraćajnu dozvolu do njenog izdavanja (rok za izradu je od 10 do 15 dana), registarske tablice i nalepnicu.